Kleine Overstraat 53, Deventer | info@darefashion.nl  | 0570 750 915

Inloggen

 Kleine Overstraat 53, Deventer | info@darefashion.nl  |
 0570 750 915

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 | ALGEMEEN
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Dare Fashion. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
1.2 Er kan van deze voorwaarden enkel schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2 | OVEREENKOMST EN BESTELLING
2.1 De overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat wij de bestelling binnen hebben gekregen op onze mail: info@darefashion.nl of op onze facebook pagina: @darefashionnl.
2.2 Als de betaling vervolgens is bevestigd ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch bij ons ontvangen en zal deze worden verwerkt.
2.3 Op onze website, instagram en facebook vindt je afbeeldingen van de producten. Al deze afbeeldingen zijn van Dare Fashion.
2.4 De prijzen op de website, instagram en facebook zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Dare Fashion heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment dat zij op de website of winkel zijn geplaatst. Deze aanpassingen zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.
2.5 Dare Fashion mag een bestelling weigeren en/of de overeenkomst ontbinden, indien er goede redenen zijn die het aannemelijk maken dat je niet in staat bent om aan je verplichtingen te voldoen. In zo’n situatie laat Dare Fashion dit binnen een periode van 5 dagen na de bestelling aan je weten.

ARTIKEL 3 | AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen op onze website, facebook en instragram zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Dare Fashion kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing ging.
3.2 De prijzen in de website, facebook en instagram zijn inclusief 21% BTW.

 

ARTIKEL 4 | VERZENDKOSTEN
4.1 Dare Fashion rekent 5 euro verzendkosten binnen Nederland. Is je bestelling hoger dan 150 euro, dan betaal je geen verzendkosten!

ARTIKEL 5 | LEVERING
5.1 Bij Dare Fashion streven we ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 5 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de bestelling tijdelijk niet op voorraad is of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan ontvang je binnen 48 uur (zegge: achtenveertig) nadat je je bestelling hebt geplaatst bericht. In dat geval heb je het recht om je de bestelling kosteloos te annuleren.
5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien Dare Fashion gegevens van je nodig heeft om je bestelling uit te voeren, dan gaat de uitvoeringstermijn niet eerder van start dan nadat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.
5.4 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.

ARTIKEL 6 | AFHALEN
6.1 In plaats van de bestelling te laten bezorgen door PostNL kun je ervoor kiezen de bestelling op te halen in onze winkel in Deventer. Deze optie kun je aangeven tijdens het bestelproces. Op deze manier betaal je geen verzendkosten voor je bestelling.
6.2 Nadat je je bestelling op een doordeweekse dag hebt geplaatst en je de bevestigingmail hebt ontvangen, dan ligt je bestelling de volgende dag later klaar bij: Dare Fashion, Kleine Overstraat 13, 7411JD te Deventer.
6.2 Als je een bestelling in het weekend hebt geplaatst dan ligt deze de eerstvolgende maandag vanaf 13.00 uur klaar voor je bij Dare Fashion.

ARTIKEL 7 | VERZENDING & TRANSPORT
7.1 Tijdens het transport van je bestelling zal Dare Fashion het risico op zich dragen in het geval van schade, diefstal of verlies. Zodra je bestelling bij jou is afgeleverd, gaat het risico op jou over.
7.2 Dare Fashion verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL.

ARTIKEL 8 | BETALEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN
8.1 Bij Dare Fashion maak je het bedrag van de bestelling en de evt. verzendkosten over naar onze IBAN rekening, die u per mail van ons heeft ontvangen. Indien de bestelling in de winkel wordt opgehaald, kunt u contant of pinnen in de winkel. Ook met creditcard.

ARTIKEL 9 | ZICHTTERMIJN
9.1 Dare Fashion wilt graag dat alle klanten tevreden zijn over hun aankopen. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop kun je na ontvangst van je bestelling deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 8 (zegge: acht werkdagen terugsturen naar: Dare Fashion, Kleine Overstraat 13, 7411JD te Deventer. Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Om dit te doen dien je Dare Fashion binnen 5 werkdagen per email op de hoogte te stellen.
9.2 De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening.
9.3 Accessoires (m.u.v. Herschel rugtassen) worden niet retour genomen.
9.4 Terugbrengen of -sturen of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is (met bijv. folie of plastic), niet is gedragen of gewassen en is voorzien van de originele (info)kaartjes. Dare Fashion heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt alleen als het artikel naar onze mening niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
9.5 Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je Dare Fashion hiervan binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen per mail: info@darefashion.nl. In de mail geef je aan dat je een artikel wil ruilen en noteer je de titel van het artikel, de maat en prijs van het te ruilen artikel en geef je aan welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe ( CHECK PROCEDURE).
9.6 Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen dan dien je Dare Fashion binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen via de mail: info@darefashion.nl. In de mail geef je aan dat je een artikel wilt terugzenden en noteer je de titel, de maat en de prijs van het artikel. De terugbetaling, verminderd met de verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen plaatsvinden.
9.7 Je kunt je artikelen ook terugbrengen naar onze winkel in , Kleine Overstraat 13, 7411JD te Deventer. Je dient dit wel eerst via de mail aan te geven.. Je kunt de artikelen ook ruilen in de winkel en kun je ze afgeven waarna Dare Fashion ervoor zorgt dat jij het aankoopbedrag binnen 30 (zegge: dertig) dagen teruggestort krijgt op je bankrekening.

ARTIKEL 10 | AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De aansprakelijkheid van Dare Fashion voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Dare Fashion.

ARTIKEL 11 | OVERMACHT
11.1 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Dare Fashion niet aan te rekenen zijn.
11.2 In geval van overmacht waardoor Dare Fashion niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

ARTIKEL 12 | GARANTIE
12.1 Dare Fashion garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
12.2 Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
12.3 Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn heeft Dare Fashion het recht alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
12.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dare fashion, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

ARTIKEL 13 | GESCHILLEN
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dare Fashion partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Dare Fashion zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

ARTIKEL 14 | COPYRIGHT FOTO’S EN AFBEELDINGEN
14.1 Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op de website, instagram of facebook van Dare Fashion is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Dare Fashion mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.
14.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dare Fashion dan word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.

 

0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leeg
      Calculate Shipping